Sdělení trenéra

Prosíme rodiče, aby si hráči /děti/ balili výstroje na zápasy sami. To samé při vybalování.

Rodiče pak zkontrolují zda mají vše. Musíme děti naučit určitému systému a povinnostem.

______________________________________________________________ ____________

Zákaz vstupu rodičů do prostoru šatny. Pouze po domluvě s někým z realizačního týmu.

To platí i při vyzvedávání klíčů od šatny!! Vyjímku mají pouze rodiče hostujících hráčů.

___________________________________________________________________________  

Za úklid v šatně odpovídá služba dle týdenního rozpisu. Služba odchází ze šatny jako poslední.

Každý z hráčů má povinnost si uklidit své místo, pověsit dresy, ribano, ručník a po zakoupení ramínek na výstroj i výstroj. 

Ve stojanu pro hokejky má každý svou jmenovku.

___________________________________________________________________________ 

Každý z hráčů bude mít na zimní období na suchou přípravu:  čepici, mikinu, tepláky.

___________________________________________________________________________

Každý hráč bude připraven /oblečen / 5min před tréninkem.

Po tréninku opustí šatnu nejpozději do 30 minut, tak aby služba mohla uklidit a zkontrolovat šatnu.

___________________________________________________________________________ 

Zákaz pokřičování sprostých nadávek na jakéhokoliv hráče z týmu. Každý si hodnotí své dítě!!!!!!

___________________________________________________________________________ 

Případné pohovory o hráči si domluví rodiče s trenérem.

___________________________________________________________________________