Desatero

" Patříte k rodičům, kteří mají pocit, že výchově svého potomka rozumí a musí být u všeho důležitého, včetně hokejového růstu dítěte? Pokud ano, uvědomte si, že nejlepší, co pro něj můžete udělat, je řídit se následujícím desaterem, které sestavila rada hokejových trenérů."
  • Bavte se hokejem. Uvědomte si, že potomek hraje hokej pro sebe, nikoliv pro vás.
  • Nechte dělat dítě i jiné pohybové aktivity. Hokejka v ruce od rána do večera neznamená cestu do NHL, ale spíše na ortopedii.
  • Poskytněte dítěti dostatek prostoru pro regeneraci, nepřetěžujte ho.
  • Dbejte na zdraví potomka, doléčujte řádně zranění, nemoci i drobná nachlazení.
  • Kupujte co nejlehčí výstroj, vyvarujte se nákupu chráničů, které vydrží dítěti dalších 5 let.
  • Důvěřujete trenérovi, nedávejte dítěti pokyny v rozporu s pokyny kouče, nesnižujte jeho autoritu.
  • Dodržujete pravidla, která platí v týmu. Nechoďte do kabiny, choďte na zápasy a tréninky včas, nepokřikujte na syna při zápase nebo tréninku, omlouvejte předem absence.
  • Pokud máte výhrady k fungování klubu, řešte je s vedením či trenérem. Pokřikování za stadionem nikomu neprospěje a nic nevyřeší. Od trenéra očekávejte maximum informací o vašem dítěti, nikoliv o tom, proč někdo hraje či nikoliv.
  • Příspěvky nejsou akcie. V drtivé většině klubů pokrývají výhradně část nákladů na ledovou plochu, nikoliv mzdy trenérů.
  • Pokud patříte mezi aktivnější rodiče, kteří se snaží synovi poradit s tréninkem, přečtěte si raději odbornou literaturu, než s tím začnete.

MOTTO:

 hráčem se stáváš tím, co děláš, když se trenér zrovna nedívá 

Článek z deníku Sport 2009